Saturday, May 28, 2011

สิ่งประดิษฐ์จากกระป๋อง

แมลงจากกระป๋องน้ำอัดลม
 
วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้

  • กระดาษแก้ว
  • กระป๋องน้ำอัดลม หรือกระป๋องเบียร์
  • เทปใส
  • แบบตัวแมลง  คุณอาจวาดเป็นอย่างอื่นก็ได้
  • ดินสอ
  • กรรไกรสำหรับตัดกระป๋อง ควรใช้กรรไกรที่สามารถใช้ตัดโลหะได้
  • ภู่กันขนาดใหญ่
  • คีมปากแหลม


วิธีทำ

1.   ลอก ลายที่ให้มาลงบนกระดาษแล้วตัดออกมาเป็นรูปแมลง จากนั้นนำไปปิดลงบนแผ่นกระป๋องทีได้ตัดเตรียมไว้แล้ว จัดให้ส่วนลำตัวให้ตรงกับบาร์โค๊ด (เพื่อให้เป็นลายที่ลำตัวแมลง) ติดด้วยเทปใสกันไม่ให้เลื่อน ใช้กรรไกรตัดออก ขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นหน่อยครับ ใช้เวลาพอสมควร
2.  นำ แมลงที่ตัดได้มาวางทาบลงบนปลายภู่กันด้านแหลม แล้วใช้นิ้วดัดให้โค้งลง ปลายหางจะต้องเรียวเล็กกว่าส่วนหัว จากนั้นก็ดัดปีกขึ้นมาเหนือกว่าลำตัว
3.  ใช้คีมปากแหลมคัดหนวดให้โค้งเป็นเกลียว เก็บปลายหนวดให้เรียบร้อยด้วยครับเพราะค่อนข้างคม 


อันนี้เป็นไอเดียเบี้องต้นในการทำตัวแมลง คุณอาจทำเป็นอย่างอื่นก็ได้


ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์จากกระป๋อง


No comments:

Post a Comment